Politica de confidentialitatePolitica de confidenţialitate

1. Perfect Pet Care colectează date cu caracter personal, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

- validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta;

- rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la un contract, la serviciile sau la produsele achiziţionate de către acesta;

- pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

- contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

- contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii;

- scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client şi-a exprimat consimţământul pentru ca Perfect Pet Care să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Oricare Membru sau Client are dreptul de a obţine gratuit de la Perfect Pet Care următoarele, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată:

- confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate;

- după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

- notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim, care ar putea fi lezat.

Membrul sau Clientul este de acord cu (îşi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către Perfect Pet Care în propriul sistem informatic, atât manual, cât şi automat, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protecţia şi prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Perfect Pet Care, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei Perfect Pet Care date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, prin transmiterea către Perfect Pet Care a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată,  ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare prin transmiterea către Perfect Pet Care a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

2. Clientul are dreptul de a se opune în limitele prevăzute de art.2.8, colectării datelor sale personale şi poate solicita ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru document şi renunţând la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

3. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat iniţial, pentru a reflecta asupra oricărei modificări survenite, în cazul în care această există.

4. Perfect Pet Care nu solicită şi nu stochează niciun fel de informaţii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

5. Politica de confidenţialitate Perfect Pet Care se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Perfect Pet Care nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

6. Perfect Pet Care se obligă ca datele colectate ale Clientului / Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc., baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului / Clientului vreunui terţ neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

7. Perfect Pet Care garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluţionarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.