Termeni si conditii

 

 

Termeni şi condiţii

1. Definiţii

Termenii şi condiţiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către Perfect Pet Care, prin intermediul magazinului virtual www.perfectpetcare.ro către Cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor părţi. Astfel, următorii termeni vor însemna: Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă. Vânzător – Perfect Pet Care, având sediul social în Tîrgu-Mureş, Str. Podeni, nr. 10 B, jud. Mureş. Bunuri şi Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului. Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi să facă plata acestora. Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător. Specificaţii - toate specificaţiile şi / sau descrierile Bunurilor, aşa cum sunt precizate în Comandă.

2. Documente contractuale

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată, atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nic un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3. Extinderea obligaţiilor vânzătorului

- Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului;

- Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunţare prealabilă.

- Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor despre produse sau comunicarea prin adresa menţionată la secţiunea "contact". Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. Confidenţialitate – Publicitate

Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris al Vânzătorului şi după obţinerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primeşte. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcut de Cumpărător cu privire la comandă,  fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului. Datele clienţilor nu pot fi folosite şi nici furnizate altor părţi.
Conform condiţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nicio informaţie referitoare la Cumpărător. Pe baza consimțământului expres şi neechivoc şi numai în limitele legislaţiei în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse / servicii, este posibil să oferim astfel de informaţii către terţi.

5. Termene şi Penalităţi

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi / sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea vânzătorului a executării Contractului, în conformitate cu termenele stabilite.

6. Facturare - Plăţi

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

7. Riscuri şi responsabilităţi

Livrare - Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
Transport – Ambalare - În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare. Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor pe teritoriul României.

8. Acceptarea

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificaţiilor, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute şi livrate, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 10 zile.

9. Garanţii

Toate produsele comercializate de către site-ul www.perfectpetcare.ro, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt în ambalajele originale.

10. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel, pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare.

11. Forţă majoră

Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un eveniment de forţă majoră. Prin forţă majoră înțelegem evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

12. Legea aplicabilă - Jurisdicţia

Prezentul contract este supus legilor românești. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, acestea  vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.